Понуда на средства

Објавени огласи понудени или барани средства во прекуграничниот регион Бугарија-Македонија.

  Ако сакате да објавите оглас за машини, згради или акции од компанија што би сакале да ги продадете  
во прекуграничниотрегион Бугарија-Македонија, ве молиме пополнете го формуларот !